Государственная символика Республики Беларусь

  ru     en     pl  
Электронная торговая площадка Торгибел
Strona główna    » Ocena zgodnosci   » Potwierdzenie zgodnosci   » Krajowy system potwierdzenia zgodnosci


Krajowy system potwierdzenia zgodności

Krajowy system potwierdzenia zgodności Republiki Białoruś był opracowany w roku 2004 zamiast Krajowego systemu certyfikacji z uwzględnieniem wymagań międzynarodowych i europiejskich.

 

STRUKTURA KRAJOWEGO SYSTEMU POTWIERDZENIA ZGODNOŚCI REPUBLIKI BIAŁORUŚ

Obecnie on obejmuje 17 podstawowych kodeksów technicznych ustalonej praktyki i zespół technicznych normatywnych aktów prawnych, określających tryb certyfikacji jednorodnej produkcji i usług.

Pdstawowe dokumenty Krajowego systemu potwierdzenia zgodności Republiki Białoruś

TNAP w zakresie normowania technicznego i normalizacji, ustalające tryb, przepisy, procedury potwierdzenia zgodności objektów zgodności

Домашняя страница Написать письмо Сделать стартовой страницей Добавить в избранное

Informacyja o TNAP
zatwierdzanych przez Gosstandart


Polsko-Bialoruska
izba handlowo-przemyslowa

Magazyn naukowo-praktyczny «Normalizacja»
Magazyn naukowo-techniczny «Metrologija i budowa przyrządów precyzyjnych»

Starowilenskij trakt, 93
220053, Mińsk
Republika Białoruś

tel. (017) 233 52 13
faks (017) 233 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by
 

© 2001-2017 Gosstandart