Государственная символика Республики Беларусь

  ru     en     pl  
Электронная торговая площадка Торгибел
Strona główna    » Ocena zgodnosci   » Potwierdzenie zgodnosci   » Obligatoryjne potwierdzenie zgodnosci


Obowiązkowe potwierdzenie zgodności

Obowiązkowe potwierdzenie zgodności realizowane jest w następujących formach:


Obowiązkowego potwierdzenia zgodności dokonuje się, jeżeli przewidują to przepisy techniczne lub Wykaz wyrobów, prac, usług i innych przedmiotów oceny zgodności, podlegających obowiązkowemu potwierdzeniu zgodności w Republice Białorusi (dalej Wykaz).

Tryb ten będzie obowiązywał do 1 stycznia 2016 roku. Począwszy od tej daty, zgodnie z przepisami ustawy o ocenie zgodności, obowiązkowemu potwierdzeniu zgodności podlegać będą jedynie przedmioty oceny zgodności, w stosunku do których ustanowiono odpowiednie wymagania przepisów technicznych.

W wykazie określa się:

  • rodzaje wyrobów, prac, usług i inne przedmioty oceny zgodności polegające obowiązkowemu potwierdzeniu zgodności;
  • techniczne akty normatywne i prawne w zakresie normowania technicznego i normalizacji, na zgodność z którymi wykonywane jest obowiązkowe potwierdzenie zgodności;
  • formy obowiązkowego potwierdzenia zgodności.

Kryteria tworzenia Wykazu:

  • potencjalne zagrożenie wyrobów, prac, usług oraz funkcjonowania innych przedmiotów oceny zgodności dla życia, zdrowia i dziedziczności człowieka, mienia i środowiska;
  • zapobieganie wprowadzaniu w błąd konsumentów wyrobów (prac, usług) co do ich przeznaczenia, jakości i bezpieczeństwa.


Wykaz wyrobów, prac, usług i innych przedmiotów oceny zgodności, podlegających obowiązkowemu potwierdzeniu zgodności w Republice Białorusi


Wykaz wyrobów, prac, usług i innych przedmiotów oceny zgodności, podlegających obowiązkowemu potwierdzeniu zgodności w Republice Białorusi (Uchwała Państwowego Komitetu Normalizacyjnego Republiki Białorusi z dnia 14 lipca 2011 r. Nr 46 w sprawie zmiany i uzupełnień treści Uchwały Państwowego Komitetu Normalizacyjnego Republiki Białorusi z dnia 16 grudnia 2008 r. Nr 60)

Uchwała Państwowego Komitetu Normalizacyjnego Republiki Białorusi z dnia 16 grudnia 2008 r. Nr 60 w sprawie zatwierdzenia Wykazu wyrobów, usług, personelu i innych przedmiotów oceny zgodności, podlegających obowiązkowemu potwierdzeniu zgodności w Republice Białorusi  (plik PDF 436kb)
                                       Zmiany i dopełnieniia:
Домашняя страница Написать письмо Сделать стартовой страницей Добавить в избранное

Informacyja o TNAP
zatwierdzanych przez Gosstandart


Polsko-Bialoruska
izba handlowo-przemyslowa

Magazyn naukowo-praktyczny «Normalizacja»
Magazyn naukowo-techniczny «Metrologija i budowa przyrządów precyzyjnych»

Starowilenskij trakt, 93
220053, Mińsk
Republika Białoruś

tel. (017) 233 52 13
faks (017) 233 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by
 

© 2001-2017 Gosstandart