Государственная символика Республики Беларусь

  ru     en     pl  
Электронная торговая площадка Торгибел
System normowania technicznego i normalizacji

 

Cele i zasady normowania technicznego i normalizacji

Celem normowania technicznego i normalizacji jest zabezpieczenie:
 • ochrony życia, zdrowia i dziedziczności człowieka, mienia i ochrony środowiska;
 • podwyższenia konkurencyjności produkcji (usług);
 • technicznej i informacyjnej kompatybilności oraz współwymienności produktów;
 • jednolitości pomiarów;
 • bezpieczeństwa narodowego;
 • usunięcia barier technicznych w handlu;
 • racjonalnego wykorzystania zasobów.


normowanie techniczne i normalizacja bazują się na zasadach:
 • obowiązkowości zastosowania regulaminów technicznych;
 • dostępu do regulaminów technicznych, kodeksów technicznych i państwowych norm, iformowania o trybie jch opraciowania, zatwierdzenia i opublikowania dla użytkowników i innych osób zainteresowanych;
 • pryorytetowego korzystania się z międzynarodowych i międzypaństwowych (regionalnych) norm;
 • wykorzystania współczesnych osiągnięć nauki i techniki;
 • zapewnienie prawa do udziału osób prawnych i fizycznych, w tym zagranicznych i komitetów technicznych d/s normalizacji w opracowaniu kodeksów technicznych i norm państwowych;
 • dobrowolnego zastosowania norm państwowych.
Домашняя страница Написать письмо Сделать стартовой страницей Добавить в избранное

Informacyja o TNAP
zatwierdzanych przez Gosstandart


Polsko-Bialoruska
izba handlowo-przemyslowa

Magazyn naukowo-praktyczny «Normalizacja»
Magazyn naukowo-techniczny «Metrologija i budowa przyrządów precyzyjnych»

Starowilenskij trakt, 93
220053, Mińsk
Republika Białoruś

tel. (017) 233 52 13
faks (017) 233 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by
 

© 2001-2017 Gosstandart