Государственная символика Республики Беларусь

  ru     en     pl  
Электронная торговая площадка Торгибел
Strona główna    » Normowanie techniczne i niormalizacja   » System normowania technicznego i niormalizacji komitety techniczne


System normowania technicznego i normalizacji

Integrowanie Republiki Białoruś do gospodarkI światowej, aktywizacja działalności międzynarodowej, promocja towarów białoruskich na rynkach międzynarodowych oraz zadania rozwoju społeczno-gospodarczego kraju uwarunkowały konieczność reformowania ustawodawstwa technicznego.

Ustawa Respubliki Białoruś "O technicznym normowaniu i normalizacji" od roku 2004. Opierająca się na przepisach UmowY Światowej Organizacji Handlowej uwzględnia aspekty systemów regulacji technicznej i normalizacji Rosji, Ukrainy i innych krajów oraz Unii Europejskiej.
Zgodnie z nowym systemem normowania tecnicznego i normalizacji, do technicznych normatywnych aktów prawnych w dziedzinie normowania technicznego zaliczane są:
  • regulaminy techniczne
  • kodeksy techniczne praktyki ustalonej
  • Normy państwowe Republiki Białoruś
  • normy urzędów
  • warunki techniczme

W pracach dotyczących normalizacji w Republice Białoruś zastosowane jest podejście systemowe, które realizuje się na podstawie corocznych planów normalizacji państwowej obejmujących wszystkie brąży przemysłu, rolnictwa i sfery usług.

W celu kompletnego rozwiązania zadań po podwyższeniu poziomu technicznego, jakości i konkurencyjności w pryorytetowych brążach przemysłu za pomocą sposobów normalizacji, zatwierdzony jest szereg docelowych programów normalizacji w dziedzinie gospodarki leśnej, oszczędzania energii i budownictwa. W wykonaniu tych programów biorą udział organy zarządzania państwowego, instytuty naukowo-badawcze i przedsiębiorstwa Republiki.

Na Białorusi co roku wchodzą do życia ponad 300 norm państwowych. To pozwala ciągle utrzymywać w pelnym i zaktualizowanym stanie fundusz norm państwowych liczący ponad 22 tysięcy dokumentów. Poziom harmonizacji zatwierdzanych norm państwowych z normami międzynarodowymi wynosi 50 %.


Домашняя страница Написать письмо Сделать стартовой страницей Добавить в избранное

Informacyja o TNAP
zatwierdzanych przez Gosstandart


Polsko-Bialoruska
izba handlowo-przemyslowa

Magazyn naukowo-praktyczny «Normalizacja»
Magazyn naukowo-techniczny «Metrologija i budowa przyrządów precyzyjnych»

Starowilenskij trakt, 93
220053, Mińsk
Republika Białoruś

tel. (017) 233 52 13
faks (017) 233 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by
 

© 2001-2017 Gosstandart