Государственная символика Республики Беларусь

  ru     en     pl  
Электронная торговая площадка Торгибел
Strona główna    » Ocena zgodnosci   » Podstawy prawne


Podstawy prawne

Ocena zgodności – jest to postępowanie dążące do ustalenia zgodności objektów oceny z wymogami technicznymi aktów prawnych i normatywnych w zakresie normowania technicznego i normalizacji.

W dniu 14.07.2011 r. weszła w życie nowa redakcja Ustawy Republiki Białorusi o ocenie zgodności z wymaganiami technicznych aktów prawnych i normatywnych w zakresie normowania technicznego i normalizacji, z dnia 5 stycznia 2004 roku. (Ustawa Republiki Białorusi z dnia 31.12.2010 Nr 228-З). Jej przyjęcie uwarunkowane jest koniecznością poprawy atrakcyjności inwestycyjnej kraju, sprecyzowania zasad prawnych z uwzględnieniem praktyki jej stosowania oraz doświadczeń międzynarodowych, harmonizacji krajowego systemu oceny zgodności z przepisami międzynarodowymi, jak również dostosowaniem do szeregu aktów prawnych Republiki Białorusi.

Podstawowe terminy i definicje

Cele i zasady oceny zgodności

Rodzaje oceny zgodności

Przedmioty oceny zgodności

Podmioty oceny zgodności

Dokumenty dotyczące oceny zgodności


Gosstandart Republiki Białorusi jest krajowym organem oceny zgodności i spełnia szereg ustalonych funkcji.

Współpraca międzynarodowa w zakresie oceny zgodności jest realizowana zgodnie z prawem Republiki Białorusi na podstawie ogólnie uznanych zasad i norm prawa międzynarodowego. W stosunkach międzynarodowych w zakresie oceny zgodności Republika Białorusi jest reprezentowana przez Państwowy Komitet Normalizacyjny Republiki Białorusi.

Домашняя страница Написать письмо Сделать стартовой страницей Добавить в избранное

Informacyja o TNAP
zatwierdzanych przez Gosstandart


Polsko-Bialoruska
izba handlowo-przemyslowa

Magazyn naukowo-praktyczny «Normalizacja»
Magazyn naukowo-techniczny «Metrologija i budowa przyrządów precyzyjnych»

Starowilenskij trakt, 93
220053, Mińsk
Republika Białoruś

tel. (017) 233 52 13
faks (017) 233 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by
 

© 2001-2017 Gosstandart