Государственная символика Республики Беларусь

  ru     en     pl  
Электронная торговая площадка Торгибел
Przedmioty oceny zgodności - nadać nastepujące brzmienie


Przedmiotem oceny zgodności w ramach procedury akredytacji są kompetencje osoby prawnej Republiki Białorusi lub zagranicznej osoby prawnej w wykonywaniu prac dotyczących potwierdzenia zgodności lub przeprowadzenia badań przedmiotów oceny zgodności;


Przedmioty oceny zgodności w ramach potwierdzenia zgodności:
  1. wyroby;
  2. procesy opracowania, produkcji, eksploatacji (użytkowania), przechowywania, transportu, realizacji oraz utylizacji wyrobów;
  3. wykonanie prac;
  4. świadczenie usług;
  5. system zarządzania jakością;
  6. system zarządzania środowiskowego;
  7. system zarządzania bezpieczeństwem żywności;
  8. system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy;
  9. kompetencje zawodowe personelu w wykonywaniu określonych prac (świadczeniu określonych usług);
  10. inne przedmioty, w stosunku do których ustanowiono odpowiednie wymagania technicznych aktów normatywnych i prawnych w zakresie normowania technicznego i normalizacji, określone w ust. 2 art. 2 Ustawy o ocenie zgodności z wymaganiami technicznych aktów prawnych i normatywnych w zakresie normowania technicznego i normalizacji.
Домашняя страница Написать письмо Сделать стартовой страницей Добавить в избранное

Informacyja o TNAP
zatwierdzanych przez Gosstandart


Polsko-Bialoruska
izba handlowo-przemyslowa

Magazyn naukowo-praktyczny «Normalizacja»
Magazyn naukowo-techniczny «Metrologija i budowa przyrządów precyzyjnych»

Starowilenskij trakt, 93
220053, Mińsk
Republika Białoruś

tel. (017) 233 52 13
faks (017) 233 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by
 

© 2001-2017 Gosstandart