Государственная символика Республики Беларусь

  ru     en     pl  
Электронная торговая площадка Торгибел
Podmioty oceny zgodności


Podmioty oceny zgodności:
  • upoważnione organy państwowe;
  • organ akredytujący;
  • akredytowane organy certyfikujące;
  • akredytowane laboratoria badawcze (ośrodki);
  • wnioskodawcy ubiegający się o przyznanie akredytacji;
  • wnioskodawca ubiegający się o potwierdzenie zgodności;
  • wnioskodawca ubiegający się o przeprowadzenie badań;
  • producenci (sprzedawcy).
Домашняя страница Написать письмо Сделать стартовой страницей Добавить в избранное

Informacyja o TNAP
zatwierdzanych przez Gosstandart


Polsko-Bialoruska
izba handlowo-przemyslowa

Magazyn naukowo-praktyczny «Normalizacja»
Magazyn naukowo-techniczny «Metrologija i budowa przyrządów precyzyjnych»

Starowilenskij trakt, 93
220053, Mińsk
Republika Białoruś

tel. (017) 233 52 13
faks (017) 233 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by
 

© 2001-2017 Gosstandart