Государственная символика Республики Беларусь

  ru     en     pl  
Электронная торговая площадка Торгибел
Zasady główne

  • pryorytetowe zastosowanie jednostek miar Mędzynarodowego układu miar;
  • zastosowanie krajowych wzorców jednostek pomiaru wielkości;
  • prześledzenie (traceability - angels.) wyników pomiaru do jednostek miar Międzynarodowego Układu jednostek miar odtwarzanych przez krajowe wzorce jednostek wielkości i/lub międzynarodowe wzorcy jednostek wielkości;
  • otwartość i przystępny charakter informacji w części zapewnienia jednolitości pomiarów za wyjątkiem informacji odnoszonej w trybie ustalonym do kategorii informacji dostępu ograniczonego;
  • harmonizowanie krajowych i międzynarodowych wymagań do zapewnienia jednolitości pomiarów;

Домашняя страница Написать письмо Сделать стартовой страницей Добавить в избранное

Informacyja o TNAP
zatwierdzanych przez Gosstandart


Polsko-Bialoruska
izba handlowo-przemyslowa

Magazyn naukowo-praktyczny «Normalizacja»
Magazyn naukowo-techniczny «Metrologija i budowa przyrządów precyzyjnych»

Starowilenskij trakt, 93
220053, Mińsk
Republika Białoruś

tel. (017) 233 52 13
faks (017) 233 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by
 

© 2001-2017 Gosstandart