Государственная символика Республики Беларусь

  ru     en     pl  
Электронная торговая площадка Торгибел
Wiadomości o TNAP zatwierdzanych przez Gosstandart


Państwowy Komitet d/s normalizacji zatwierdza następujące rodzaje technicznych normatywnych aktów prawnych (TNAP):

  • kodeksy techniczne praktyki ustalonej (KTP);
  • normy Państwowe GOST(norma Państwowa), STB (Norma Białorusi));
  • państwowe klasyfikatory informacji techniczno-ekonomicznej.

 

Gosstandart udziela wyjaśnień w sprawie zastosowania zatwierdzonych przez niego KTP, GOSTów i STB oraz regulaminów technicznych zgodnie z Rozporządzeniami Rady Ministrów Republiki Białoruś zatwierdzającymi wymienione dokumenty.

Korzystując z przytoczonych powoływań się można otrzymać wiadomości o TNAP zatwierdzanych przez Gosstandart:

 

Wiadomości o innych TNAP zatwierdzanych przez organy państwowe rozmieszczane są na stronie Internerowej Funduszu Krajowego TNAP, zarządzanego przez Gosstandart.

 

Домашняя страница Написать письмо Сделать стартовой страницей Добавить в избранное

Informacyja o TNAP
zatwierdzanych przez Gosstandart


Polsko-Bialoruska
izba handlowo-przemyslowa

Magazyn naukowo-praktyczny «Normalizacja»
Magazyn naukowo-techniczny «Metrologija i budowa przyrządów precyzyjnych»

Starowilenskij trakt, 93
220053, Mińsk
Republika Białoruś

tel. (017) 233 52 13
faks (017) 233 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by
 

© 2001-2017 Gosstandart