Государственная символика Республики Беларусь

  ru     en     pl  
Электронная торговая площадка Торгибел
Strona główna    » Metrologia   » Programy prac


Programy prac

Państwowy program naukowo-techniczny „Opracowanie i produkcja wzorców Białorusi, unikalnych przyrządów i urządzeń do badań naukowych” („Wzorce i przyjądy naukowe”) na lata 2011-2015, podprogram „Wzorce Białorusi”, zatwierdzony Uchwałą Rady Ministrów Republiki Białorusi Nr 116 z dnia 1 lutego 2011 r.

Prace nad udoskonalaniem narodowej bazy wzorców przewidziane w tym Programie, mają na celu realizację priorytetowych kierunków działalności naukowo-technicznej w Republice Białorusi w latach 2011 - 2015, określonych Dekretem Prezydenta Republiki Białorusi Nr 378 z dnia 22.07.2010 r..

Program przewiduje opracowanie 24 wzorców, 5 zespołów wzorcowych i urządzeń oraz modernizację 4 wzorców.

Opracowanie nowych wzorców dokonywać będą następujące organizacje: Republikańskie Przedsiębiorstwo Unitarne „Białoruski Państwowy Instytut Metrologii”, Państwowa Instytucja Naukowa „Instytut Fizyki im. B.I. Stiepanowa” Narodowej Akademii Nauk Białorusi, Państwowa Instytucja Naukowa „Instytut Fizyki Stosowanej” Narodowej Akademii Nauk Białorusi, Republikańskie Unitarne Przedsiębiorstwo Naukowo-Produkcyje Diatech, Białoruskie Centrum Międzyuczelniane, Instytucja Edukacyjna „Białoruski Państwowy Uniwersytet Informatyki i Radioelektroniki”, Państwowa Instytucja Naukowa „Instytut Wymiany Ciepła i Masy im. A.W. Łykowa” Narodowej Akademii Nauk Białorusi, Darion Sp. z o. o.

Narodowa Baza Wzorców jest nieodłącznym atrybutem państwowości, dobrem całego kraju. Posiadanie Narodowej Bazy Wzorców jest prawnie zapewnionym elementem struktury państwowej większości krajów uprzemysłowionych. Jej głównym celem jest podniesienie konkurencyjności wyrobów producentów krajowych poprzez zwiększenie dokładności i wiarygodności wyników pomiarów.

Krajowy Rejestr wzorców państwowych jednostek wielkości Republiki Białorusi

Домашняя страница Написать письмо Сделать стартовой страницей Добавить в избранное

Informacyja o TNAP
zatwierdzanych przez Gosstandart


Polsko-Bialoruska
izba handlowo-przemyslowa

Magazyn naukowo-praktyczny «Normalizacja»
Magazyn naukowo-techniczny «Metrologija i budowa przyrządów precyzyjnych»

Starowilenskij trakt, 93
220053, Mińsk
Republika Białoruś

tel. (017) 233 52 13
faks (017) 233 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by
 

© 2001-2017 Gosstandart