Государственная символика Республики Беларусь

  ru     en     pl  
Электронная торговая площадка Торгибел
Strona główna    » Metrologia   » System zapewnienia jednolitosci pomiarow


System zapewnienia jednolitości pomiarów

W celu zapewnienia jednolitości pomiarów w Republice Białoruś była stworzona służba metrologiczna, na czele której stoi PaństwowyKomitet d/s Normalizacji.

W skład Państwowej Służby metrologicznej wchodzi Państwowy Instytut Metrologiczny reprezentowany przez Białoruski Państwowy Instytut Metrologii, i pomimo tego 15 regionalnych centrum normalizacji, metrologii i certyfikacji.

Pracy po zapewnieniu jednolitości pomiarów w Republicy Białoruś prowadzone są na podstawie Ustawy Republiki Białoruś «O zapewnieniu jednolitości pomiarów» z dnia 5 września 1995 № 3848-XІІ (ze zmianami i uzupełnień) oraz innych dokumentów normatywnych.


Zasady główne

Sfera metrologii ustawodawczej

Cele i zadania systemu

Struktura systemu

Домашняя страница Написать письмо Сделать стартовой страницей Добавить в избранное

Informacyja o TNAP
zatwierdzanych przez Gosstandart


Polsko-Bialoruska
izba handlowo-przemyslowa

Magazyn naukowo-praktyczny «Normalizacja»
Magazyn naukowo-techniczny «Metrologija i budowa przyrządów precyzyjnych»

Starowilenskij trakt, 93
220053, Mińsk
Republika Białoruś

tel. (017) 233 52 13
faks (017) 233 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by
 

© 2001-2017 Gosstandart