Государственная символика Республики Беларусь

  ru     en     pl  
Электронная торговая площадка Торгибел
Strona główna    » Normowanie techniczne i niormalizacja   » Komitety techniczne   » Krajowe komitety techniczne d/s normalizacji


Komitety techniczne

W stwarzanym systemu technicznego normowynia i normalizacji rolę najważnieszego ogniwa organizacyjnego powinny odegrać techniczne komitety d/s normalizacji (TK), które będą stwarzały warunki do udziału w procesie normalizacji wszystkuch zainteresowanych stron (państwa, producentów i nabywców).

Numer ТК

Nazwa

Organizacja

ТК 1
 (pdf-file 61kb)

Papiery wartościowe Białoruski państwowy instytut normalizacji i certyfikacji
ТК 2
 (pdf-file 63kb)
Normalizacja zbroi, wojskowej i specjalistycznej techniki Białoruski państwowy instytut normalizacji i certyfikacji
ТК 3
 (pdf-file 63kb)
Komunikacje informacyjno-dokumentarne Białoruskie zrzeszenie biblioteczne
ТК 4
 (pdf-file 65kb)
Zarządzanie jakością Szczegułowo patrz stronę Internetową Białoruskiego państwowego instytuta normalizacji i certyfikacji Białoruski państwowy instytut normalizacji i certyfikacji
ТК 5
 (pdf-file 68kb)
Zgrzewanie i procesy pokrewne Naukowo-badawczy i konstrucyjno-tech-nologiczny Instytut zgrzewania i powłók ochronnych z produkcją doświadczalną
ТК 6
 (pdf-file 61kb)
Normalizacja w dziedzinie met-rologii Białoruski państwowy instytut metrologii
ТК 7
 (pdf-file 97kb)
Kołowe środki transportu Białoruski państwowy instytut normalizacji i certyfikacji
ТК 8
 (pdf-file 97kb)
Wyroby proszkowe i kompozy-towe Państwowa instytucja naukowa «Instytut metalurgii proszków»
ТК 9
 (pdf-file 60kb)
Ocena wartości Jednostka społeczna «Białoruska spółka taksatorów»
ТК 10
 (pdf-file 62kb)
Diagnostyka techniczna i kontrola nieniszcząca Instytut fizyki stosowanej KAN Białorusi
ТК 11
 (pdf-file 63kb)
Traktory i maszyny do robót rolniczych i leśnictwa Białoruski państwowy instytut normalizacji i certyfikacji
ТК 12
 (pdf-file 97kb)
Przemysł lekki Republikańskie przedsiębiorstwo unitarne «Ośrodek badawczo-naukowy prze-mysłu lekkiego»
ТК 14
 (pdf-file 69kb)
Wyroby i perfumeryjno-kosmetyczne Republikańskie przedsiębiorstwo unitarne "Białoruski państwowy instytut metrologii"
ТК 16
 (pdf-file 83kb)
Surowce żywnościowe i pro-dukty jch przeróbki Republikańskie przedsiębiorstwo unitarne «Naukowo-praktyczny ośrodek żywności Krajowej Akademiii Nauk Białorusi»
ТК 17
 (pdf-file 82kb)
Transport rurocjągiem ropy, produktów przeróbki gazu i ropy Białoruski Państwowy instytut normalizacji i certyfikacji
ТК 18
 (pdf-file 82kb)
Technika medyczna Białoruski państwowy instytut normalizacji i certyfikacji
ТК 19
 (pdf-file 99kb)
Elektrotechnika i elektronika Białoruski państwowy instytut normalizacji i certyfikacji
ТК 20
 (pdf-file 100kb)
Odpowiedzialność społeczna Białoruski państwowy instytut normalizacji i certyfikacji
ТК 21
 (pdf-file 90kb)
Kasowy aparat sumujący i specjalistyczne sytemy kompute-rowe Białoruski państwowy instytut normalizacji i certyfikacji
ТК 22
 (pdf-file 68kb)
Technologii informacyjne Białoruski państwowy instytut normalizacji i certyfikacji
ТК 23
 (pdf-file 77kb)
Materiał drewny Republikańskie przedsiębiorstwo unitarne "Biełgiproles"
ТК 24
 (pdf-file 97kb)
Identyfikacja Przedsiębiorstwo państwowe "Centrum Systemów Identyfikacji"
ТК 25
 (pdf-file 97kb)
Materiały lakiernicze Białoruski państwowy instytut normalizacji i certyfikacji
ТК 26
 (pdf-file 97kb)
Obsługi samochodow Białoruski państwowy instytut metrologii

12 technicznych komitetów d/s normalizacji w dziedzinie architektury i budownictwa

Домашняя страница Написать письмо Сделать стартовой страницей Добавить в избранное

Informacyja o TNAP
zatwierdzanych przez Gosstandart


Polsko-Bialoruska
izba handlowo-przemyslowa

Magazyn naukowo-praktyczny «Normalizacja»
Magazyn naukowo-techniczny «Metrologija i budowa przyrządów precyzyjnych»

Starowilenskij trakt, 93
220053, Mińsk
Republika Białoruś

tel. (017) 233 52 13
faks (017) 233 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by
 

© 2001-2017 Gosstandart