Государственная символика Республики Беларусь

  ru     en     pl  
Электронная торговая площадка Торгибел
Regulaminy techniczne

Głównym zadaniem organów zarządzania państwowego jest opracowanie technicznych regulaminów (RT) obejmujących rozmaite grupy produktów, rodzajów niebezpiecznych czynników (ryzyko) i kształtujących się na podstawie naukowych danych lub kryteriów techniczno uzasadnionych z uwzględnieniem ustalonej praktyki.

Większość regulaminów technicznych opiera się na Dyrektywach i regulaminach UE.

Podczas wyboru objektów, wymagania bezpiecznności do których powinne być uregulowane przez regulaminy techniczne, były uwzględniane prace wykonywane w tym zakresie przez rozmaite strukturzy integracyjne, w których uczestniczy Republika Białoruś w tym w Unii Celnej i Eurazyatyckiej Współnocie gospodarczej.

Program opracowania technicznych regulaminów Republiki Białoruś na okres do roku 2011

Zatwierdzone techniczne regulaminy Republiki Białoruś:

 

RT „Karmy i dodatki do karm. Bezpieczeństwo”

 

RT „Wyroby medyczne. Bezpieczeństwo”

 

RT „Nawozy mineralne. Bezpieczeństwo”

 

RT „Zabawki. Bezpieczeństwo”

 

RT „Opakowania konsumpcyjne. Bezpieczeństwo. Wymogi podstawowe”

 

RT „Mleko i nabiał. Bezpieczeństwo”

 

RT „Towary paczkowane w opakowaniu. Wymogi do ilości towaru i znakowania”

 

RT „Preparaty weterynaryjne. Bezpieczeństwo”

 

RT „Produkcja perfumeryjno-kosmetyczna. Bezpieczeństwo”

 

RT „Urządzenia funkcjonujące na paliwie gazowym. Bezpieczeństwo”

 

RT „Budynki i zbudowania, materiały budowlane i wyroby. Bezpieczeństwo”

 
RT «Działalność bankowa. Informacyjne technologii. Kompatybilność informacyjna programowych i programowo-technicznych środków systemu płatności »
 
RT «Benzyna samochodowa i olej napędowy. Bezpieczeństwo»
 
RT «Przyrządy nieautomatyczne do pomiarów wagi. Wymagania podstawowe»
 
RT "Jednostki miar dopuszczone do stosowania na terytorium Republiki Białoruś, "
 
RT "Urządzenia niskiego napięcia. Bezpieczeństwo "
 
RT "Kompatybilności elektromagnetyczna środków tecznicznych "
 
 

Домашняя страница Написать письмо Сделать стартовой страницей Добавить в избранное

Informacyja o TNAP
zatwierdzanych przez Gosstandart


Polsko-Bialoruska
izba handlowo-przemyslowa

Magazyn naukowo-praktyczny «Normalizacja»
Magazyn naukowo-techniczny «Metrologija i budowa przyrządów precyzyjnych»

Starowilenskij trakt, 93
220053, Mińsk
Republika Białoruś

tel. (017) 233 52 13
faks (017) 233 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by
 

© 2001-2017 Gosstandart