Государственная символика Республики Беларусь

  ru     en     pl  
Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей
Электронная торговая площадка Торгибел
Strona główna    » Unia Celna


Unia Celna

O Unii Celnej

Przyjęte przepisy techniczne UC

Opracowanie przepisów technicznych UC

"„Projekt porozumienia państw członkowskich Unii Celnej o zniesieniu barier technicznych w handlu wzajemnym z krajami Wspólnoty Niepodległych Państw, nie będącymi państwami członkowskimi Unii Celnej"


Druga redakcja glosariuszu „Ułatwienie procedur handlowych: angielsko-rosyjski glosariusz definicji


Regulamin określający zasady i tryb tworzenia wykazów międzynarodowych i regionalnych (międzypaństwowych) norm, a w razie ich braku – norm krajowych (państwowych), zapewniających zgodność z przepisami technicznymi Unii Celnej oraz niezbędnych do realizacji oceny (potwierdzenia) zgodności

Wizerunek wspólnego znaku obrotu produktami na rynku państw członkowskich Unii Celnej (załączony);

Regulamin wspólnego znaku obrotu produktami na rynku państw członkowskich Unii Celnej (załączony).


Jednolite formularze dokumentów dotyczących oceny (potwierdzenia) zgodności (deklaracji zgodności z przepisami technicznymi Unii Celnej, certyfikatu zgodności z przepisami technicznymi Unii Celnej)

Regulamin określający zasady i tryb stosowania typowych systemów oceny (potwierdzenia) zgodności z wymaganiami przepisów technicznych Unii Celnej

Porozumienie o wspólnych przepisach i zasadach stosowania regulacji technicznych w Republice Białorusi, Republice Kazachstanu i Federacji Rosyjskiej

Plan działań dotyczących realizacji Porozumienia
Zmiany (Uchwała Komisji Unii Celnej KUC z dnia 08.12.2010 r. Nr 491)

Jednolity wykaz wyrobów, w stosunku do których ustanowiono obowiązkowe wymagania w ramach Unii Celnej

Regulamin określający zasady i tryb opracowania, przyjęcia, wprowadzenia zmian oraz uchylenia przepisu technicznego Unii Celnej

(Nowa redakcja) Harmonogram opracowania przepisów technicznych Unii Celnej na rok 2012-2013


O obowiązkowym potwierdzeniu zgodności wyrobów w warunkach Unii Celnej    Unia Celna (PDF-файл, 109 КБ)


Informacje dotyczące zasad dokumentalnego potwierdzenia bezpieczeństwa towarów w zakresie obrotu na wspólnym obszarze celnym Unii Celnej, przed wprowadzeniem przepisów technicznych Unii Celnej


Międzynarodowa dokumentacja prawna


Regulamin określający zasady i tryb włączenia organów certyfikujących oraz laboratoriów badawczych (ośrodków) do Jednolitego Rejestru Organów Certyfikujących i Laboratoriów Badawczych (Ośrodków) Unii Celnej, oraz jego tworzenia i prowadzenia

Regulamin określający zasady i tryb tworzenia i prowadzenia Jednolitego Rejestru Wydanych Certyfikatów Zgodności i Zarejestrowanych Deklaracji Zgodności, Sporządzonych wg Jednolitego Formularza

Regulamin określający zasady i tryb przywozu wyrobów (towarów), podlegającej obowiązkowej ocenie (potwierdzeniu) zgodności na na obszar celny Unii Celnej


JEDNOLITY WYKAZ PRODUCJI, podlegającej obowiązkowej ocenie (potwierdzeniu) zgodności w ramach Unii Celnej z wydaniem jednolitych dokumentów


Jednolite formularze certyfikatów zgodności i deklaracji zgodności


JEDNOLITY WYKAZ organów certyfikujących i laboratoriów badawczych (ośrodków) Unii Celnej:

JEDNOLITY REJESTR wydanych certyfikatów zgodności i zarejestrowanych deklaracji zgodności, sporządzonych według jednolitego formularza:


Домашняя страница Написать письмо Сделать стартовой страницей Добавить в избранное

Informacyja o TNAP
zatwierdzanych przez Gosstandart


Polsko-Bialoruska
izba handlowo-przemyslowa

Magazyn naukowo-praktyczny «Normalizacja»
Magazyn naukowo-techniczny «Metrologija i budowa przyrządów precyzyjnych»

Starowilenskij trakt, 93
220053, Mińsk
Republika Białoruś

tel. (017) 233 52 13
faks (017) 233 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by
 

© 2001-2017 Gosstandart